مهمترین اخبار
خانه > پیش ثبت نام دانش آموزی مجتمع امام صادق (ع) > نتایج پیش ثبت نام آذرماه ۹۵

نتایج پیش ثبت نام آذرماه ۹۵

لازم است کلیه افرادی که کد ملی آن ها اعلام شده است جهت تکمیل ثبت نام و  تحویل مدارک (یک قطعه عکس ۴*۳ ، اصل شناسنامه یا کارت ملی، کارنامه ممهور به مهر آموزشگاه با معدل بالای ۱۷) طبق جدول زمانبندی ذیل به مجتمع علمی پژوهشی امام صادق (علیه السلام) مراجعه نمایند.

برادران : روز شنبه  ۲۷ آذرماه از ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ صبح

خواهران : روز شنبه  ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

* نکته : باتوجه به ظرفیت محدود، زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نمی شود.

 * به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.
* در صورت عدم مراجعه در تاریخ فوق جهت تکمیل ثبت نام و نیز در صورت تکمیل نبودن مدارک ( اعم از ممهور نبودن کارنامه به مهر آموزشگاه یا عدم مطابقت معدل ثبت شده با اصل کارنامه ارایه شده و یا …)، استفاده از فضای سالن مطالعه در طول دوره جاری امکان پذیر نخواهد بود.

ضمناً افرادی که نسبت به نتایج پیش ثبت نام اعتراض دارند، می توانند تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ از قسمت “ارتباط با ما” مراتب اعتراض خود را مطرح نمایند.

تلفن : ۳۶۲۱۸۱۰۱

۴۴۲۰۸۱۳۷۱۷
۴۴۲۰۷۸۵۴۳۸
۵۵۲۰۰۳۱۸۰۰
۴۴۷۰۰۷۷۷۵۵
۴۴۲۰۸۸۱۴۸۸
۴۴۲۰۸۷۲۵۱۹
۵۴۳۰۰۴۸۲۹۱
۴۴۲۰۷۶۲۳۹۱
۴۴۲۰۸۲۸۴۲۰
۴۴۲۰۸۰۴۸۷۴
۴۴۲۰۹۰۶۹۵۲
۴۴۲۰۷۹۰۱۵۶
۴۴۲۰۷۸۰۶۰۶
۴۴۲۰۸۵۶۰۴۱
۴۴۲۰۷۹۰۱۸۰
۴۴۲۰۸۲۵۰۷۳
۴۴۲۰۸۱۲۹۲۳
۴۴۲۰۸۲۹۵۶۷
۴۴۲۰۸۵۴۸۶۴
۴۴۲۰۶۹۳۴۰۱
۴۴۲۰۷۲۱۰۱۴
۴۴۲۰۷۷۱۱۰۰
۴۴۲۰۸۹۹۰۸۵
۴۴۲۰۷۳۸۹۹۵
۴۴۲۰۸۳۵۹۲۳
۴۴۲۰۸۳۵۸۳۴
۴۴۲۰۷۷۳۸۵۵
۴۴۲۰۸۵۴۲۳۵
۴۴۲۰۸۷۵۳۴۸
۴۴۲۰۸۰۷۲۷۱
۴۴۲۰۹۴۹۸۱۳
۴۴۲۰۴۷۹۸۶۸
۴۴۲۰۸۴۰۷۴۹
۵۴۳۰۰۵۱۱۵۲
۲۲۸۲۸۵۴۵۸۶
۴۴۲۰۸۱۵۱۵۹
۴۴۲۰۸۹۸۳۶۴
۳۰۸۰۳۱۴۶۷۰
۴۴۲۰۸۵۴۹۳۶
۴۴۲۰۸۹۴۴۴۱
۴۴۲۰۶۶۵۱۵۷
۴۴۲۰۸۹۵۸۰۲
۵۶۱۰۰۲۱۷۹۰
۴۴۲۰۷۴۳۶۶۲
۴۴۲۰۷۸۶۱۰۸
۴۴۲۰۷۷۷۲۵۷
۴۴۲۰۷۱۱۵۷۴
۴۱۲۰۶۶۱۴۸۲
۴۴۲۰۷۷۹۳۶۵
۳۶۱۱۱۰۷۴۷۶
۴۴۲۰۸۸۵۲۶۲
۴۴۲۰۸۰۱۲۱۲
۴۴۲۰۸۸۲۸۱۶
۴۴۲۰۷۸۷۴۲۲
۴۴۲۰۷۰۲۳۷۰
۴۴۲۰۷۹۴۴۱۰
۴۴۲۰۸۲۹۸۶۹
۴۴۲۰۸۶۰۱۷۰
۴۴۲۰۷۹۷۵۰۹
۴۴۲۰۹۵۹۴۸۷
۴۴۲۰۷۹۴۶۳۱
۴۴۲۰۸۳۶۸۷۳
۴۴۲۰۷۹۳۵۹۷
۴۴۲۰۸۲۱۸۷۶
۴۴۲۰۷۸۶۸۵۱
۴۴۲۰۸۲۱۷۰۱
۴۴۲۰۷۴۵۸۱۹
۴۴۲۰۷۷۱۹۰۹
۴۴۲۰۷۸۵۹۷۷
۴۴۲۰۸۰۹۸۰۹
۴۴۲۰۸۰۵۴۲۰
۴۴۲۰۸۴۲۱۹۹
۴۴۲۰۸۲۹۳۸۹
۴۴۲۰۹۰۸۷۷۷
۴۴۲۰۶۹۳۶۹۱
۴۴۲۰۸۶۱۶۷۳
۴۴۲۰۶۹۰۰۸۹
۴۴۲۰۸۳۷۸۷۱
۴۴۲۰۸۴۷۶۸۹
۴۴۲۰۹۶۳۶۶۲
۴۴۲۰۷۱۵۰۱۴
۴۴۲۰۷۷۳۳۵۹
۴۴۲۰۸۱۹۹۴۴
۴۴۲۰۶۹۷۰۳۲

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>