مهمترین اخبار
خانه > پیش ثبت نام دانش آموزی مجتمع امام صادق (ع) > نتایج پیش ثبت نام اسفندماه ۹۴

نتایج پیش ثبت نام اسفندماه ۹۴

افرادی که کد ملی آنها اعلام شده جهت تکمیل ثبت نام خود و تحویل مدارک (یک قطعه عکس ۴*۳ ، اصل شناسنامه یا کارت ملی، کارنامه ممهور شده آموزشگاه با معدل بالای ۱۷) مطابق جدول زمانبندی ذیل به مجتمع علمی پژوهشی امام صادق (ع) مراجعه نمایند.

خواهران : روز شنبه ۲۹ اسفندماه   از ساعت ۹ الی ۱۱ 

برادران : روز شنبه ۲۹ اسفندماه   از ساعت ۱۶ الی ۱۸ 

* نکته : باتوجه به ظرفیت محدود، زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نمیشود

 * به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود.

تلفن : ۳۶۲۱۸۱۰۱

۵۰۳۰۰۷۳۱۵۹
۴۴۲۰۷۷۹۸۶۱
۴۴۲۰۷۲۷۹۵۰
۴۴۲۰۷۱۱۶۷۱
۴۴۲۰۸۲۱۲۰۵
۴۴۲۰۷۵۴۷۲۹
۴۴۲۰۸۱۴۹۸۵
۴۴۲۰۶۳۸۳۴۶
۴۴۲۰۷۴۱۰۰۷
۴۴۲۰۸۰۷۲۴۵
۴۴۲۰۷۸۸۰۸۹
۴۴۲۰۷۰۳۱۶۴
۴۴۲۰۷۱۰۵۱۹
۴۴۲۰۷۶۰۳۰۳
۴۴۲۰۷۶۰۰۱۱
۴۴۲۰۷۵۷۶۶۳
۴۴۲۰۷۳۵۴۲۲
۴۴۲۰۷۵۸۶۱۹
۴۴۲۰۷۸۳۰۷۹
۴۴۴۰۱۰۴۳۵۵
۴۴۲۰۷۵۰۷۸۲
۴۴۲۰۷۴۲۱۶۱
۴۴۲۰۹۸۶۰۶۹
۱۳۶۲۸۸۶۰۰۰
۴۴۷۰۰۷۰۷۸۵
۴۴۲۰۶۷۹۸۴۰
۴۴۲۰۸۴۳۶۳۶
۴۴۲۰۷۴۰۱۴۰
۴۴۲۰۷۱۵۹۶۰
۴۴۲۰۹۵۰۹۳۲
۴۴۲۰۷۹۲۱۰۸
۴۴۲۰۷۱۶۲۶۶
۴۴۲۰۷۵۲۹۴۷
۴۴۲۰۷۳۴۳۶۱
۴۴۲۰۷۸۴۸۸۱
۴۴۲۰۷۳۱۴۴۳
۴۴۲۰۶۹۹۰۱۹
۴۴۲۰۵۹۷۸۰۱
۲۲۸۲۰۲۲۱۹۱
۴۴۲۰۷۱۲۶۸۶
۴۴۲۰۷۵۷۱۰۸
۴۴۲۰۶۱۶۶۲۸
۴۴۲۰۷۰۱۳۰۷
۴۴۲۰۷۲۸۶۲۰
۴۴۲۰۷۸۹۱۸۲
۴۴۲۰۶۹۰۹۹۲
۴۴۲۰۶۳۸۳۴۶
۴۴۲۰۷۹۰۲۴۵
۴۴۲۰۷۵۷۹۳۰
۴۴۲۰۷۰۲۳۵۴
۵۳۵۰۰۲۲۱۶۴
۳۰۸۰۲۴۲۸۴۱
۴۴۲۰۷۳۷۵۴۹
۴۴۲۰۷۴۰۰۲۷
۴۴۲۰۶۸۰۰۶۷
۴۴۲۰۷۰۸۰۳۲
۴۴۲۰۷۲۸۴۲۶
۴۴۲۰۷۴۲۰۲۱
۴۴۲۰۸۴۳۸۰۲
۴۴۲۰۷۹۱۴۱۱
۴۴۲۰۷۰۲۵۸۳
۴۴۲۰۷۰۶۵۴۶
۴۴۲۰۶۳۲۹۳۳
۴۴۲۰۷۱۵۷۰۷
۴۴۲۰۶۹۸۴۷۰
۴۴۲۰۶۷۶۷۷۹
۴۴۲۰۷۸۸۶۲۳
۵۳۵۰۰۳۰۱۶۷
۴۴۲۰۷۰۱۱۶۱
۴۴۲۰۷۱۰۶۶۷
۱۸۱۰۳۹۷۲۰۰
۴۴۲۰۷۲۱۵۸۸
۴۴۲۰۷۰۶۰۲۳
۴۴۲۰۷۷۳۶۹۳
۴۴۵۰۰۸۸۲۶۳
۴۴۲۰۷۵۵۴۲۳
۴۴۲۰۷۳۰۰۲۱
۴۴۲۰۸۴۸۸۸۱
۴۴۴۰۱۰۰۹۲۹
۴۴۲۰۷۱۰۰۱۲
۴۴۲۰۷۱۲۲۰۱
۴۴۲۰۷۳۰۵۸۷
۴۴۲۰۷۲۷۷۲۱
۴۴۲۰۷۰۰۰۶۸
۴۴۲۰۸۶۹۹۲۵

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>