مهمترین اخبار

نتایج پیش ثبت نام اسفند

افرادی که کد ملی آنها اعلام شده جهت تکمیل ثبت نام خود و تحویل مدارک (یک قطعه عکس ۴*۳ ، اصل شناسنامه یا کارت ملی، کارنامه ممهور شده آموزشگاه با معدل بالای ۱۷) مطابق جدول زمانبندی ذیل به مجتمع علمی پژوهشی امام صادق (ع) مراجعه نمایند.

خواهران : روز چهار شنبه ۲۷ اسفند ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸

برادران : روز پنج شنبه ۲۸ اسفند ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸

 * نکته : باتوجه به ظرفیت محدود، زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نمیشود
 * به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود

تلفن : ۳۶۲۱۸۱۰۰

۱۲۷۲۲۵۳۶۹۴ ۴۴۲۰۶۵۵۹۶۸
۱۲۷۲۵۰۹۹۰۷ ۴۴۲۰۶۵۶۶۰۳
۲۲۸۲۴۰۶۷۸۸ ۴۴۲۰۶۶۰۴۳۰
۲۲۸۲۴۰۹۰۴۳ ۴۴۲۰۶۶۰۸۳۱
۲۲۸۲۴۰۹۰۴۳ ۴۴۲۰۶۶۳۰۶۵
۲۸۰۹۴۷۵۰۰۴ ۴۴۲۰۶۶۵۵۱۳
۳۰۲۰۴۴۳۵۳۹ ۴۴۲۰۶۶۵۷۵۰
۳۰۲۰۴۴۳۵۳۹ ۴۴۲۰۶۷۰۵۲۵
۳۰۴۰۳۶۴۸۵۵ ۴۴۲۰۶۷۰۸۷۸
۳۰۴۰۳۶۴۸۵۵ ۴۴۲۰۶۷۵۷۲۱
۳۷۱۰۲۹۶۸۰۳ ۴۴۲۰۶۷۵۹۵۰
۳۷۱۰۲۹۶۸۰۳ ۴۴۲۰۶۷۶۵۹۰
۴۴۲۰۳۴۵۰۸۳ ۴۴۲۰۶۷۸۰۸۹
۴۴۲۰۴۱۶۳۵۱ ۴۴۲۰۶۷۸۱۴۳
۴۴۲۰۵۵۷۸۰۱ ۴۴۲۰۶۷۸۸۴۴
۴۴۲۰۵۵۷۸۰۱ ۴۴۲۰۶۷۹۳۱۱
۴۴۲۰۵۶۰۶۱۴ ۴۴۲۰۶۷۹۳۹۵
۴۴۲۰۵۶۳۲۱۴ ۴۴۲۰۶۸۰۲۶۱
۴۴۲۰۵۶۶۰۰۰ ۴۴۲۰۶۸۲۶۲۰
۴۴۲۰۵۷۰۵۹۸ ۴۴۲۰۶۸۳۲۲۸
۴۴۲۰۵۸۶۶۵۶ ۴۴۲۰۶۸۳۲۲۸
۴۴۲۰۵۸۶۹۹۰ ۴۴۲۰۶۸۳۶۹۴
۴۴۲۰۶۰۰۰۴۷ ۴۴۲۰۶۸۴۶۰۷
۴۴۲۰۶۰۲۹۴۵ ۴۴۲۰۶۸۶۵۳۷
۴۴۲۰۶۰۳۳۶۴ ۴۴۲۰۶۸۶۷۰۷
۴۴۲۰۶۰۴۸۸۳ ۴۴۲۰۶۹۰۳۳۱
۴۴۲۰۶۰۸۲۰۱ ۴۴۲۰۶۹۶۰۹۵
۴۴۲۰۶۱۱۷۱۵ ۴۴۲۰۶۹۶۷۸۸
۴۴۲۰۶۱۵۹۸۲ ۴۴۲۰۶۹۸۵۹۴
۴۴۲۰۶۲۱۳۴۶ ۴۴۲۰۷۰۰۰۰۹
۴۴۲۰۶۲۲۴۳۱ ۴۴۲۰۷۰۳۲۰۲
۴۴۲۰۶۲۵۳۳۳ ۴۴۲۰۷۱۲۰۲۳
۴۴۲۰۶۲۶۵۸۵ ۴۴۲۰۷۱۲۲۸۷
۴۴۲۰۶۲۹۴۰۱ ۴۴۲۰۷۱۳۳۹۹
۴۴۲۰۶۳۱۵۹۷ ۴۴۲۰۷۱۵۱۱۱
۴۴۲۰۶۳۲۰۷۰ ۴۴۲۰۷۱۵۶۶۹
۴۴۲۰۶۳۲۱۸۶ ۴۴۲۰۷۱۷۹۸۱
۴۴۲۰۶۳۲۵۸۵ ۴۴۲۰۷۱۷۹۸۱
۴۴۲۰۶۳۲۹۴۱ ۴۴۲۰۷۱۸۶۰۹
۴۴۲۰۶۳۳۱۱۵ ۴۴۲۰۷۱۸۶۳۳
۴۴۲۰۶۳۴۶۶۹ ۴۴۲۰۷۱۹۲۸۱
۴۴۲۰۶۳۵۰۰۲ ۴۴۲۰۷۲۰۷۶۱
۴۴۲۰۶۳۶۳۸۶ ۴۴۲۰۷۳۳۵۰۰
۴۴۲۰۶۳۶۹۲۰ ۴۴۲۰۷۳۴۵۹۰
۴۴۲۰۶۳۸۲۴۹ ۴۴۲۰۷۳۵۹۵۳
۴۴۲۰۶۳۸۳۴۶ ۴۴۲۰۷۳۶۲۴۰
۴۴۲۰۶۳۹۰۹۱ ۴۴۲۰۷۴۲۲۰۸
۴۴۲۰۶۳۹۴۱۵ ۴۴۲۰۷۴۳۵۵۷
۴۴۲۰۶۴۰۹۵۲ ۴۴۲۰۷۴۵۳۸۱
۴۴۲۰۶۴۱۰۹۶ ۴۴۲۰۷۴۶۳۵۱
۴۴۲۰۶۴۲۵۱۳ ۴۴۲۰۷۴۶۹۰۴
۴۴۲۰۶۴۳۰۷۲ ۴۴۲۰۷۵۰۸۴۷
۴۴۲۰۶۴۳۱۳۷ ۴۴۲۰۷۵۷۹۱۴
۴۴۲۰۶۴۳۴۳۹ ۴۴۲۰۷۶۸۸۸۶
۴۴۲۰۶۴۷۵۰۷ ۴۴۲۰۷۸۰۳۰۴
۴۴۲۰۶۴۷۵۸۲ ۴۴۲۰۷۸۳۲۵۷
۴۴۲۰۶۴۷۹۲۲ ۴۴۲۰۸۹۰۹۹۵
۴۴۲۰۶۴۸۹۹۶ ۴۴۲۲۶۰۶۵۵۶
۴۴۲۰۶۴۹۱۰۰ ۴۴۳۳۵۲۱۰۰۰
۴۴۲۰۶۴۹۳۷۲ ۴۴۴۰۰۹۴۹۳۷
۴۴۲۰۶۵۰۵۰۸ ۴۴۴۰۰۹۴۹۳۷
۴۴۲۰۶۵۰۷۴۵ ۴۴۴۰۰۹۴۹۳۷
۴۴۲۰۶۵۱۲۷۱ ۴۴۷۰۰۶۲۷۳۱
۴۴۲۰۶۵۲۲۳۳ ۴۴۷۰۰۶۵۳۲۳
۴۴۲۰۶۵۲۵۰۰ ۵۰۳۰۰۷۳۱۵۹
۴۴۲۰۶۵۴۲۷۹ ۵۳۵۰۰۲۱۹۵۸
۴۴۲۰۶۵۵۰۷۰ ۵۴۲۰۰۳۸۴۴۷
۴۴۲۰۶۵۵۳۵۶ ۵۵۱۰۰۳۰۶۵۸
۴۴۲۰۷۷۰۶۵۱

۲ نظر

  1. با سلام…
    من روز بیستم ساعت ۹ صبح در پیش ثبت نام ,ثبت نام کردم ولی نمیدونم چرا کد ملی من اعلام نشده!!!!
    کاری هست که بتوان انجام داد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>